Створення: 24.01.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 11/03/2011

Рішенням загальних зборів 11.03.11 звільнені: Голова Наглядової ради ТОВ НВП «IНВЕЛЬТА», володiє 51,0 % акцiй, на посадi з 12.05.08; Член Наглядової ради Шморгонер Вiктор Сергiйович, володiє 45,42% акцій ВАТ, перебував на посадi з 12.05.08, Ревізор Чихун Віктор Миколайович, акціями ВАТ не володіє, на посаді з 31.05.05. Тим же рішенням призначені термiном на 3 роки: представники акціонера-юридичної особи, що володіє 51,0% акцiй – голова Наглядової ради Бацула Тамара Віталіївна, попереднi посади: головбух ТОВ НВП «IНВЕЛЬТА»; член Наглядової ради Дубинський Ігор Ісакович, попереднi посади: заст. генерального директора ТОВ НВП «IНВЕЛЬТА»; Ревізор Шморгонер Віктор Сергійович, володiє 45,42% акцій ВАТ, попереднi посади: генеральний директор ТОВ НВП «IНВЕЛЬТА». Новообрані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на оприлюднення паспортних даних від осіб не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Скурська Тетяна Семенiвна.