Створення: 12.10.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 12/10/2016

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.10.2016 припинено повноваження тимчасово виконуючої обов’язки директора Кругловой Тетяни Сергiївни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 01.04.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 12.10.2016 обрана до переобрання директор Круглова Тетяна Сергiївна, акцiями не володiє, попередня посада т.в.о. директора ПрАТ «Агроспецпостач». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.