Створення: 22.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 22/04/2013

Рішенням загальних зборів від 22.04.13 звільнена з посади т.в.о. директора Зайцева Ольга Василівна, акціями АТ не володіє, на посаді з 31.10.12; тим же рішенням призначена на посаду директора до переобрання Зайцева Ольга Василівна, попередня посада: т.в.о. директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Зайцева Ольга Василівна.