Створення: 25.03.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 25/03/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 25.03.2014:

  •  звiльнена голова наглядової ради Бацула Тамара Вiталiївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 11.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений член наглядової ради Дубiнський Iгор Iсаакович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 11.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений ревiзор Шморгонер Вiктор Сергiйович, володiє 45,47% акцiй, перебував на посадi з 11.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано головою наглядової ради термiном на три роки Бацулу Тамару Вiталiївну, акцiями не володiє, попередня посада головбух. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано членом наглядової ради термiном на три роки Дубiнського Iгора Iсааковича, акцiями не володiє, попередня посада заст. генерального директора. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано ревiзором термiном на три роки Шморгонера Вiктора Сергiйовича, володiє 45,47% акцiй у статутному капiталi, попередня посада генеральний директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.