Створення: 01.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 31/03/2016

Рiшенням наглядової ради вiд 31.03.2016 припинено повноваження директора Зайцевой Ольги Василiвни, перебувала на посадi з 22.04.2013, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням наглядової ради вiд 31.03.2016 призначена з 01.04.2016 термiном до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуюча обов’язки директора Круглова Тетяна Сергiївна, акцiями не володiє, попередня посада директор ТОВ «Пiвденна шинна компанiя». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.