Створення: 31.10.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 31/10/2012

Рішенням Наглядової ради АТ від 31.10.12 звільнена директор Скурська Тетяна Семенiвна, акціями АТ не володіє, на посадi з 12.05.08; призначена на термiн до обрання загальними зборами ТВО директора  Зайцева Ольга Василівна, акціями АТ не володіє, попередня посада: ст. бухгалтер, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

ТВО директора Зайцева Ольга Василівна