Створення: 05.02.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 25/03/2014

Приватне акціонерне товариство “Агроспецпостач” скликає загальні збори акціонерів 25.03.2014р. о 09.00 за адресою: м.Херсон, вул. Ракетна, б.110-а, з таким порядком денним:

 1. Звіт директора про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревізора товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 19.03.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до директора.

Реєстрація учасників зборів 25.03.14 з 08.30 до 08.55 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 653/762.
 • Основні засоби 623/722.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 9/10.
 • Нерозподілений прибуток -1010/-954.
 • Власний капітал 527/578.
 • Статутний капітал 139/139.
 • Поточні зобов’язання 123/181.
 • Збиток -56/-106.
 • Кількість акцій 556080/556080.
 • Чисельність працівників 1/1.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 23(1776) від 04.02.14.