Створення: 12.07.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 31/08/2017

Приватне акціонерне товариство «Агроспецпостач», місцезнаходження м.Херсон, вул.Ракетна, б.110-а, скликає загальні збори акціонерів 31.08.2017р. о 09.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Затвердження передавального акту в зв’язку з реорганізацією товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 2 осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, член комісії – Зайцева Ольга Василівна.

Питання 2:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання 3:

- затвердити передавальний акт ПрАТ «Агроспецпостач» станом на 31.08.2017р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: agrospetc.vatua.com.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 23.08.2017р.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Кругловой Т.С., а також в день проведення зборів в місці їх проведення.

Реєстрація учасників зборів 31.08.2017р. з 08.30 до 08.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 129(2634) від 12.07.2017.